Velkomen

Haugen Gardsskule er ein alternativ læringsarena for skulen. Målgruppa er elevar i grunnskulen som av ulike grunnar treng ein annleis skuledag i veka.

Haugen Gard ligg i Austrheimsbygda i Skjold, midt mellom Knapphus bensin og Nonslid bilservice (Esso).

Klikk for å sjå stort kart til Haugen Gard eller finn oss på facebook.

 

Heim

Ny start

Drifta på garden

Aktivitetar

Skulefag

Praktisk informasjon

Etterarbeid

Om oss

 

 

 

 

Kontakt oss: Kari Synnøve og Jan Idar Haugen, Austrheim 5574 Skjold, tlf: 52762009, mobil: 91631987, epost: kariveha@online.no
Du finn oss og på acebook.