Etterarbeid

Etter skuledagen vert det skrive ein tekst med bilder fra dagen. Denne vert sendt ut via mail til skule og heim. Her er nokre tips til korleis den kan brukast:

  • Leselekse med utheva/forstørra tekst. Heile eller berre delen som omhandlar eleven.
  • Norskøvingar som sj-lyd, dobbel konsonant, lydar, verb... Her kan ein ta tak i det som det vert jobba med.
  • Søkje meir info om aktuelle tema som er blitt berørt på gardsskulen.
  • Oversette deler til engelsk.
  • Ta ut bilder - lage tekst sjølv...

Det gjeld å vere kreativ og nytte teksten som motivasjon for skriving, lesing og samtale.

 

Heim 

Ny start

Drifta på garden

Aktivitetar

Skulefag

Praktisk informasjon

Etterarbeid

Om oss

 

 

 

 

Kontakt oss: Kari Synnøve og Jan Idar Haugen, Austrheim 5574 Skjold, tlf: 52762009, mobil: 91631987, epost: kariveha@online.no
Du finn oss og på acebook.